About

INTERIOR DESIGNER

(vn)
Đôi chút về bản thân, mình là Vũ Tuấn Hùng - Nhà thiết kế nội thất sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Với chuyên môn về thiết kế, trang trí nội thất và diễn họa 3D, mình mong muốn mang đến những thiết kế có dấu ấn, cảm xúc, phục vụ cho tốt con người.

3D ARTIST

FREELANCER

(en)
A little bit about myself, I am Vu Tuan Hung - an interior designer based in Hanoi. With expertise in interior design, decoration, and 3D visualization, I aspire to create designs that leave a lasting impression, evoke emotions, and serve people well.

HS23 - Hoa Sua Resident

HAP - Legacy apartment

KIA - Kiara apartment

NTT - Nguyen Tuan residential

NHH - Ngoc Ha residential

XLH - Xuan Lung residential

MORE PROJECT

| Các dự án khác

| READMORE >>>