TBR

Location: Truc Bach st, Hanoi, Vietnam
Type: Commercial
Year: 2022
Status: Completed
Completed while at ZMA Architect.

TBR là dự ản cải tạo cảnh quan rooftop bar tại phố Trúc Bạch. Nhiệm vụ thiết kế đó là đưa ra một concept ấn tượng, đáp ứng đủ các nhu cầu về công năng mà chủ đầu tư đưa ra.