NAH

Location: Ha Dong, Hanoi, Vietnam
Type: Residential
Area: 55 sqm
Year: 2022
Status: Completed
Completed while at ZMA Architect.

NAH là công trình nhà phố tại Hà Đông dành cho 3 thế hệ. Công trình hướng tới sự nhẹ hàng, mộc mạc trong thiết kế cũng như đảm bảo sự tiện nghi cho mỗi thành viên trong quá trình sử dụng.