HLH

Location: Ha Long, Quang Ninh, Vietnam
Type: Commercial
Year: 2022
Status: Completed
Completed while at ZMA Architect.

HLH là công trình cải tạo mặt tiền và nội thất khách sạn Ha Long Danitel tại Quảng Ninh. Việc cải tạo nhiều hạng mục giúp tổng thể thiết kế trở nên đồng bộ và nhất quán hơn cũng như bổ sung một số hạng mục còn thiếu của công trình như: Nội thất, cảnh quan,...