GRAD

Location: Nam Du island, Kien Giang, Vietnam
Type: Resort
Year: 2022
Status: Completed
This is Graduation Project.

GRAD là dự án tốt nghiệp tại trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội với đề tài thiết kế công trình resort của thương hiệu Aman tại hiện trạng đảo Nam Du.